donderdag 24 november 2011

Het doek valt voor Schorer Buddyzorg na 27 jaar!Er gloort verdomme geen sprankje licht aan het einde van de tunnel. Zoals het er nu uitziet, valt het doek na 27 jaar Schorer Buddyzorg.
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de Gemeente Amsterdam, heeft na 1 januari 2012, 180 liefdevolle werkloze buddy's en 205 wanhopig zoekende cliënten op hun geweten.


Het probleem is dat Schorer Buddyzorg niet voldoet aan de nieuwe eisen van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Deze heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om te voldoen aan nieuwe subsidie aanvraag 2012 - 2015.

Zie: Speerpunten en kwaliteitscriteria bijzondere subsidieverordening 2012 DWZS.

De Gemeente Amsterdam werkt nu met 4 speerpunten waar volgens hun de Schorer Buddyzorg niet voor in aanmerking komt. Het gaat om speerpunt 3:

Speerpunt 3: Faciliteren buddy- en maatjesactiviteiten voor groepen met risico op sociaal
isolement, met het accent op buddy en maatjesprojecten voor mensen met GGZproblematiek.

Faciliteren of ondersteunen van buddy- of maatjesprojecten voor groepen die vanwege ziekte, fysieke of verstandelijke beperkingen, psychische, psychiatrische, psychosociale, of sociaal-maatschappelijke problemen het risico lopen om eenzaam of sociaal geïsoleerd te raken. Uit de gevolgen van de bezuinigingen van de AWBZ blijkt dat de effecten o.a. vooral voelbaar zijn voor mensen die kampen met GGZ problematiek. Een groot deel van deze groep zal op een alternatief aanbod zijn aangewezen doordat begeleiding wegvalt.

Dat betekent dat de huidige cliënten van Schorer Buddyzorg weer terug in de kast moeten willen ze aankloppen bij het huidige alternatieve aanbod van de Gemeente Amsterdam.
Juist de homospecifieke en transgendergerelateerde hulpvraag van deze groep mensen, maakt dat Schorer Buddyzorg de expertise in huis heeft voor een toegesneden antwoord en ondersteuning.
Deze groep clienten voelt zich namelijk helemaal niet thuis hebben niks te zoeken bij bijvoorbeeld de Regenboog Groep of de Amsterdamse Vriendendiensten.

Er moet op korte termijn iets gebeuren zodat de activiteiten van Schorer Buddyzorg gewoon door kunnen gaan.

Wordt vervolgd