zaterdag 24 maart 2012

woensdag 21 maart 2012

LenteGezellig op het terras in het zonnetje met Roosmarijn en Maud bij de polikliniek van het VU medisch centrum.

---
pmc © 21 maart 2012

dinsdag 20 maart 2012

Oprichting Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam

We gaan door!

Toen het in januari van dit jaar duidelijk werd dat Schorer Buddyzorg zou moeten stoppen, hebben een aantal contactbegeleiders, groepsbegeleiders en trainers de koppen bij elkaar gestoken. We vroegen ons af: hoe kunnen we het werk van Buddyzorg voortzetten? Er is regelmatig vergaderd, er zijn plannen gemaakt, en de taken die bij Schorer Buddyzorg door beroepskrachten werden vervuld zijn verdeeld onder vrijwilligers. Er is een werkplan gemaakt en een businessplan. De fondsenwerving is opgestart en de eerste donaties zijn binnen. Deze week hebben we een afspraak met een bevriende notaris en wordt de Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam (Stichting RBA) officieel een feit.

Waarom een nieuwe stichting?

Er zijn besprekingen gevoerd tussen Schorer en de Regenboog over voortzetting van het buddywerk met de doelgroep van Schorer. Vanaf het begin van die besprekingen was duidelijk dat de Regenboog niet alle Schorer cliënten kan overnemen. Daarom hebben we Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam op poten gezet. Door deze nieuwe stichting wordt het mogelijk om de steun aan al die mensen die niet bij de Regenboog op hun plaats zijn te continueren. We houden op deze manier ook de homospecifieke expertise in stand.

Het is niet de bedoeling om met De Regenboog te concurreren. Maar we staan klaar voor de mensen die niet naar De Regenboog kunnen of willen. Bij het verzenden van deze nieuwsbrief hadden we nog geen schriftelijke informatie over de intake criteria van De Regenboog. Zodra die bekend zijn laten we dat weten.

Veel zaken blijven onveranderd...

De Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam zal in eerste instantie in grote lijnen op dezelfde manier werken als Schorer Buddyzorg in het recente verleden. De functies van buddy’s, contactbegeleiders, trainers en groepsbegeleiders blijven vooralsnog onveranderd, en ze werken door volgens de bestaande protocollen. Het enige verschil is dat er voorlopig voor geen van hen een onkostenvergoeding beschikbaar is. Als dat onoverkomenlijke bezwaren voor je oplevert, maar je je toch graag bij Roze Buddyzorg Amsterdam wilt aansluiten: laat het ons weten via ons tijdelijk e-mail adres rozebuddies@gmail.com

Wie doet wat?

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Bets Keyers, Henny Jonkhout, Henriët Molenbeek(secretaris), Nelly Duijndam (voorzitter) en Pim van Rooden (penningmeester).

De werkzaamheden van de Coördinatoren en het Secretariaat zijn verdeeld onder onbetaalde vrijwilligers uit de kring van groepsbegeleiders, contactbegeleiders en trainers van het voormalige Schorer Buddyzorg.

Het kantoor wordt bemenst door Bets Keyers, Guus van der Veer en Henny Jonkhout. Het werk met cliënten wordt gecoördineerd door Joop Kraaijeveld en Henny Jonkhout. Voorzitter van het twee wekelijkse praktijkoverleg van de contactbegeleiders is Nelly Duijndam.

De werving en training van vrijwilligers en de bijeenkomsten van de buddygroepen worden gecoördineerd door Bets Keyers.

Bij het opstarten van de Stichting waren, behalve bovengenoemde ook Daan Groot, Els Huigsloot, Hans Kok, Hans van den Berg, Henk Brandsen, Herman Boers, Joop Kraaijeveld, Pim van Rooden en Rob Roos, betrokken.

Contact

Het kantoor van SRB is voorlopig gevestigd aan de Cornelis Schuytstraat 17 derde etage, 1071 JD Amsterdam, bezoek alleen op afspraak. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10.00 -13.30 via telefoon 06 1018 2761. Omstreeks 1 maart hopen we onze website te lanceren: rozebuddyzorg.nl Vanaf die datum is ons e-mail adres: info@rozebuddyzorg.nl

Waar gaan we vergaderen?

In de volgende nieuwsbrief hopen we bekend te maken waar we gaan vergaderen. Vast staat dat de eerste vergadering met de buddy’s die willen doorgaan plaats vindt op woensdagavond 4 april. Hiervoor ontvangen jullie nog een uitnodiging.

---

Oprichting Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam
Op maandag 5 maart 2012 is Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam officieel opgericht.
Bij een notaris zijn de benodigde documenten ingeleverd en in orde bevonden.

Openingsavond: woensdag 4 april 2012
We nodigen iedereen van harte uit om op woensdag 4 april vanaf 19 uur tot 21 uur aanwezig te zijn bij de officiële aftrap.
Die zal plaatshebben in gebouw De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam.

Website: stichting Roze Buddyzorg Amsterdam

vrijdag 16 maart 2012

dinsdag 13 maart 2012

Strand

Wandelen met Linda en Roosmarijn in de duinen en op het strand van Bloemendaal aan Zee.

---
pmc © 13 maart 2012